Massagetherapie

Bij deze vorm van masseren wordt o.a. gebruik gemaakt van de technieken van de klassieke massage. Echter de basis wordt gelegd vanuit onderstaande theorie.

In het menselijke lichaam bestaan samenhangende structuren die zijn samengesteld uit een ruggenmergsegment, een ruggenmergzenuw, een inwendig orgaan, één of meer spieren, één of meer botten, een aantal bloedvaten en een huidzone. Deze samenhangende structuur wordt metameer genoemd. Een kenmerk van een metameer is dat de verschillende onderdelen elkaar kunnen beïnvloeden. De verbindingen tussen de verschillende onderdelen van een metameer worden segmentale relaties genoemd. Een voorbeeld van interactie van de verschillende onderdelen van een metameer is het algemeen bekende verschijnsel dat bij hartklachten vaak uitstraling van pijn naar de linkerarm ontstaat.

Storingen in inwendige organen en functies daarvan kunnen zich in de huid manifesteren door overgevoeligheid van de overeenkomende huidzone. Verklevingen en intrekkingen zijn in dit verband ook bekende symptomen. In een spier of spiergroep kan de storing zich uiten door een langdurige contractie, waardoor in die spier soms een pijnlijke plek ontstaat.

Deze symptomen hoeven echter niet altijd te wijzen op een orgaanafwijking. Het zenuwstelsel en het endocriene systeem (hormonaal stelsel) werken altijd als een samenhangend geheel. Als door spanning of stress in het zenuwstelsel chronische overbelasting ontstaat, kan het functioneren van spieren en organen gestoord worden. Deze worden immers ook aangestuurd door het zenuwstelsel. Door overbelasting is het zenuwstelsel niet meer in staat de juiste keuzes te maken. De oorzaak van het symptoom ligt dan niet in een orgaan of spier maar bijvoorbeeld in een slechte arbeid-rust-verhouding of psychosociale problemen.