Kwaliteitsbeleid

Margriet, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie schenkt veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg voor haar cliënten. Zij is lid van de beroepsvereniging NVST en geregistreerd bij de RBCZ.

Het kwaliteitsbeleid van Margriet, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie bestaat onder andere uit: na- en bijscholing met een minimum aantal uren per jaar, aandacht voor vernieuwen en verbeteren, aandacht voor hygiëne, deelname aan een klacht- en tuchtregeling, intervisiebijeenkomsten, visitatie en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Margriet, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie doet haar best u als cliënt zo goed mogelijk te helpen. Heeft u toch klachten over de behandeling of over de manier waarop zij met u omgaat, dan is het goed dit aan haar kenbaar te maken. Voor u zelf, voor andere patiënten of voor de kwaliteit van de behandelingen. Klachten kunnen uiteenlopen van verbeterpunten tot officiële klachten. Mocht u een klacht of verbeterpunt hebben, neem dan gerust contact op met Margriet, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie.

Mocht het gesprek met Margriet, praktijk voor shiatsu- en massagetherapie niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u een klacht indienen via de klachtenregeling van de beroepsvereniging NVST. Via de site van de NVST (nvst.nl/klachtenformulier) vindt u hier meer informatie over.