Voetreflexologie

Werking van voetreflexologie

Voetreflexzonetherapie is een ervaringstherapie. Toepassing van deze behandelmethode blijkt zeer goede resultaten te geven. Ook in gevallen waar andere therapieën geen succes hebben gehad. Bij onderzoek van de voeten blijkt dat vooral op de voetzool zones voorkomen die corresponderen met de organen in het lichaam. De ligging van de orgaanzones op de voetzool lijkt sterk op het patroon van de organen in het lichaam. Er bestaat geen eenduidige verklaring waarom het lichaam op deze wijze op de voeten wordt geprojecteerd. De ervaring leert echter dat een goede voetreflexbehandeling een krachtige stimulans kan zijn waardoor het lichaam in balans komt. Daardoor kan het zelfhelend vermogen van het lichaam zijn werk doen.

Margriet deel 2-33Oorsprong voetreflexologie

Het is algemeen bekend dat de geneeskunde zich in Egypte zeer vroeg heeft ontwikkeld. Al 1000 jaar voor het begin van onze jaartelling was er sprake van een artsenstand in dat land. Dat ook voetmassage werd toegepast, blijkt uit afbeeldingen op tempelwanden. Bekend is ook dat deze behandelmethode al zeer vroeg in het verre oosten werd toegepast bij het bestrijden van lichamelijke kwalen.

In 1902 leerde de Amerikaanse KNO-arts dr. William H. Fitzgerald in Engeland de zonetherapie kennen. Hij ging er mee experimenteren waarna hij zijn bevindingen in 1917 publiceerde in het boek: Zone Therapy, or Relieving Pain at Home. Een andere Amerikaanse arts, dr. J. S. Riley, las dat boek en deelde zijn kennis met zijn toenmalige assistente, mevrouw Eunice Ingham. Zij werd erdoor gegrepen en paste de behandelmethode in de praktijk met veel succes toe. In 1938 publiceerde ze haar eerste boek op dit gebied: Stories the feet can tell…. In 1958 las de Duitse verpleegster Hanne Marquardt het boek van Eunice Ingham. Ook zij werd daardoor zo geboeid dat ze voetreflexologie in de praktijk ging toepassen. Haar enthousiasme bracht haar er toe door middel van cursussen en workshops voetreflexologie in Europa bekendheid te geven. Sindsdien wordt de therapie over de gehele wereld met succes toegepast. Ik ben dan ook opgeleid volgens de methode van Hanne Marguardt.

error: De inhoud van deze website is beschermd tegen kopiëren.